IT | e-commerceznaki towarowe

Cztery główne zasady handlu internetowego – cz. III

ZASADA TRZECIA – ZDOBĄDŹ PRAWO DO CONTENTU

Jak zapewne się orientujesz, każda znajdująca się w Internecie grafika czy też opis, mają swojego autora bądź podmiot dysponujący w tym zakresie prawami autorskimi. Nie możesz więc ich wykorzystywać bez uzyskania choćby licencji niewyłącznej. Może to jednak nie być proste, albowiem podmioty te co do zasady nie mają interesu w dzieleniu się nimi z Tobą. 


Ważne jest to, aby wykorzystywane przez Ciebie grafiki czy też opisy, pochodziły z legalnego źródła albo były przez Ciebie wykorzystywane w oparciu o umowę zawartą z ich autorem. Uchroni Cię to bowiem od zapłaty odszkodowania, a także odpowiedzialności karnej. Aby uświadomić Ci wagę tego, co zostało powyżej napisane, nadmienię, że sprawy tego rodzaju kończą się najczęściej koniecznością zawieszenia Twojego sklepu internetowego do czasu zamieszczenia na nim legalnych zdjęć i opisów, co z pewnością wpłynie negatywnie na dochodowość firmy.

NAJWAŻNEJSZA! CZWARTA ZASADA – CHROŃ SWOJE PRAWA

Zasada ta, ma na celu ochronę prowadzonego przez Ciebie przedsiębiorstwa przed nieuczciwą konkurencją w Internecie. Na pewno, spotkałeś się już z fałszywymi opiniami na temat innych firm, czy też oskarżeniami kierowanymi pod ich adresem. Ważne jest to, abyś był w stanie poradzić sobie w przypadku gdy, problem ten spotka także Twój sklep, albowiem takie wpisy mogą drastycznie wpłynąć na poziom Twoich obrotów. Jest szereg różnych sposobów na zwalczanie praktykowanej w taki sposób nieuczciwej konkurencji, ale musisz działać. Tego typu zachowania nazwijmy to zazdrosnej konkurencji, bez Twojej reakcji nie znikną, a nawet spotęgują, co zaś zagrozi prowadzonej przez Ciebie w Internecie działalności.

Jednym ze sposobów walki o ochronę swoich praw, jest wystąpienie na drogę sądową z powództwem o ochronę dóbr osobistych Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto, wpisy te mogą stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, co zaś umożliwi Ci skorzystanie z szeregu dostępnych środków przewidzianych w przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konsekwencji. Zachowania takie, mogą także wypełniać przepisy ustawy karnej a dokładnie stanowić przestępstwo zniesławienia lub znieważenia, co umożliwi Ci wystąpienie na drogę postępowania karego. Jak sam widzisz, Twoje prawa podlegają wszechstronnej ochronie, wystarczy tylko i wyłącznie podjąć walkę w ich obronie.

 

 

Opisane powyżej zasady nie wymagają podsumowania, lecz realizacji. Wprowadź je w życie Twojego przedsiębiorstwa, a unikniesz problemów i zabezpieczysz handel prowadzony w Internecie.