IT | e-commerceznaki towarowe

Cztery główne zasady handlu internetowego – cz. II

ZASADA DRUGA – ZDOBĄDŹ PEŁNE PRAWA DO MARKI

Zasada ta jest ważna, w przypadku gdy zlecasz osobie trzeciej przygotowanie oznaczenia Twojej marki – znaku towarowego. W szczególności w momencie gdy, korzystasz z pomocy grafika, który ma przygotować logo wyróżniające Twoją markę. Nie wiemy czy wiesz, ale otrzymana od grafika faktura lub rachunek za wykonanie logotypu, nie daje Ci pełni uprawnień do posługiwaniem się oznaczeniem Twojej marki. 


Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem uzyskania pełni praw do marki, jest umowa. Pamiętaj, że umowa jest ważna nie tylko w tym przypadku, ale nie o tym teraz mowa. Ważne jest to, aby umowa ta była dobrze skonstruowana i była na piśmie. W jej treści, musi się koniecznie znaleźć zapis, regulujący przeniesienie praw autorskich do logotypu z autora na Twoją osobę. Bez tego nie przeniesiesz na siebie majątkowych praw autorskich. Spisanie właściwej umowy, zabezpieczy Cię także przed nieuczciwym działanie osoby trzeciej, przygotowującej znak Twojej marki, albowiem co do zasady uniemożliwi to sprzedaż Twojego logo na przykład do Twojej konkurencji. 


Dodatkowo, w umowie muszą być także określone szczegółowo pola eksploatacji. Pola eksploatacji to inaczej techniki oraz obszary, na których będziesz mógł wykorzystywać nabyte przez siebie prawa autorskie do logotypu. Musisz pamiętać, że bez ich wyczerpującego wymienienia w umowie nie będziesz miał pełnej i wyłącznej możliwości wykorzystywania swojego logotypu.


Pamiętaj! Błędne sformułowanie postanowień umowy, a szczególnie zapisu dot. przeniesienia na Ciebie majątkowych praw autorskich oraz określenia pól eksploatacji, niesie za sobą bardzo duże ryzyko. Dobrze przygotowana umowa pozwoli Ci na ograniczenie Twoich wydatków tylko do tej kwoty, na którą umówiłeś się z grafikiem, dzięki czemu unikniesz konieczności płacenia dodatkowego wynagradzania za korzystanie z loga, na polach eksploatacji, których nie ująłeś w umowie.