IT | e-commerceznaki towarowe

Cztery główne zasady handlu internetowego – cz. I

Skoro czytasz niniejszy wpis zapewne już wiesz, że rynek e-commerce aktualnie jest w fazie pełnego rozkwitu. Z dnia na dzień rośnie liczba firm, które prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą skupiają w pełni wokół handlu internetowego. Jaki to ma wpływ na wybraną przez Ciebie formę rozwoju Twojego biznesu… otóż pociąga to za sobą szereg zagrożeń, którym należy zapobiec. Możesz tego dokonać kierując się jak mantrą 4 przedstawionymi poniżej zasadami e-commerce. Musisz je jednak wdrożyć w życie od pierwszych chwil rozpoczęcia działalności, inaczej możesz stracić to, co budowałeś już w swoich marzeniach.

ZASADA PIERWSZA – CHROŃ BRAND

Brand po przełożeniu na język polski, jest to nic innego jak marka, czyli oznaczenie odróżniające Twoje przedsiębiorstwo od innego. Oznaczeniem tym, jest zaś znak towarowy, umożliwiający w sposób chroniony odróżnienie towarów Twojego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorcy. 


Zastanawiasz się, jak spełnić pierwszą zasadę handlu internetowego? To nic trudnego, musisz po prostu zarejestrować swój znak towarowy. Czynność ta uniemożliwi Twojej konkurencji pozycjonowanie się i powoływanie na Twój brand. W szczególności, zabezpieczy Twoją markę w przypadku, gdy Twoja konkurencja albo tak zwane „trolle domenowe” zaczną wykorzystywać domeny określające Twój brand. Jak widzisz rejestracja znaku towarowego jest niezmiernie istotna.


Aby ochronić Twoją markę, niezbędna jest rejestracja określających brand, znaków towarowych, co najmniej w zakresie znaku słownego i słowno – graficznego. W zależności od tego, czy zamierzasz prowadzić działalność na obszarze Polski, czy na terytorium Unii Europejskiej, możesz to uczynić albo w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski albo w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. 


Rejestracja znaku towarowego ma dodatkowy plus! Może Cię bowiem zabezpieczyć przed nieświadomym korzystaniem z brandu, który jest wykorzystywany przez innego przedsiębiorcę. Dzięki temu unikniesz dodatkowych problemów i będziesz mógł zbudować swoją markę.

Niebawem kolejna część artykułu. Serdecznie zapraszamy.